Idz visie

Ervaring heeft geleerd dat er een intense behoefte bestaat aan eerlijk, oprecht en onafhankelijk professioneel advies op maat. Veel mensen ervaren het contact met een commerciële vertegenwoordiger (autoverkoper) als stressvol en ongemakkelijk, terwijl er gelijktijdig een groot beroep op hun vertouwen gedaan wordt. Daarbij komt nog het emotionele aspect dat bij het kopen van een auto voor veel mensen een belangrijke rol speelt. Zó belangrijk zelfs dat de combinatie van al deze factoren veelal lijdt tot een impulsaankoop met verstrekkende gevolgen.

Omdat de aankoop, en het bekostigen van het gebruik van een auto in de meeste gevallen grote (financiële) consequenties met zich meebrengt, is IDZ Advies Automotive zich heel bewust van het belang om tot de weloverwogen en juiste keuze te komen. Op basis van individuele inventarisatie samen met u, en onze marktkennis, creëert IDZ Advies Automotive een glashelder advies met keuze mogelijkheid op maat.

U kunt dan, met een minimum aan tijdsbesteding, uw auto gaan proefrijden bij het bedrijf (dealer) van uw keuze. Vervolgens kan IDZ Advies Automotive de aan– en verkoop onderhandelingen voor u voeren. Dit heeft als voordeel dat er gehandeld wordt op basis van neutraal sentiment, realiteit, kennis en communicatieve vaardigheden ten opzichte van de verkopende partij. Deze realistische aanpak veroorzaakt voor alle partijen een win-win situatie en geeft dus aanleiding tot toename van “ het gun aspect” wat essentieel is voor het zaken doen, nu en in de toekomst!

Een werkelijke vertrouwensrelatie met onze klanten is van essentieel belang voor het behalen van het maximale resultaat voor alle partijen. Het verwezenlijken van zulke relaties is een van de belangrijkste doelstellingen van onze bedrijfsvoering.

Wij zijn er van overtuigd dat daarmee de basis wordt gelegd voor een langdurige samenwerking met plezier, veel voldoening en blijvende groei van IDZ Advies Automotive.