Voor wie is Idz

IDZ Advies Automotive richt zich op de volgende doelgroepen;

Particulieren, senioren, 55-plus,
Zelfstandige ondernemers, artsen, medisch specialisten,
Bedrijven en instellingen,
Minder valide mensen,
Alleenstaanden,
Diegenen die voor het eerst een auto willen gaan kopen,

Parictulieren, senioren
Omdat u over het algemeen weinig behoeften heeft aan ‘commerciële praat’ met relatief weinig inhoud op persoonlijk niveau. U bent gevoelig voor een respectvolle benadering en u wilt met aandacht geholpen worden op basis van uw eigen wensen. Wij informeren en adviseren u met geduld en plezier op professionele wijze.

Zelfstandige ondernemers, artsen en medisch specialisten
Omdat u over het algemeen andere prioriteiten heeft dan het uitzoeken en aanschaffen van de juiste bedrijfswagen(s) in de ruimste zin van het woord. Het belang van de juiste autokeuze leeft wel, maar het ontbreekt u vaak aan tijd, markt- en vakkennis. Dit resulteert er meestal in dat u veel laat liggen m.b.t. praktische en financiële mogelijkheden. Prijsbewust en doelmatig goed inkopen is van het grootste belang om aan uw vraag naar maatwerk te kunnen voldoen. Wij verstaan die belangen prima en kunnen u daarbij optimaal van dienst zijn.

Bedrijven en instellingen:
Omdat goede mobiliteit belangrijk is om het werk (op locatie) naar behoren te kunnen uitvoeren, en de werknemers met een positief gevoel hun mobiliteit te laten ervaren. Flexibiliteit en een duidelijke kostenbeheersing m.b.t. het wagenpark zijn voor u vaak van groot belang. Het komt regelmatig voor dat de benodigde expertise voor een goed/efficiënt wagenparkbeheer niet binnen uw eigen organisatie voor handen is. Veelal ‘koopt’ u het wagenparkbeheer in, gecombineerd met een (full operational) leasecontract en dat is een mooie luxe. Wij bieden u de luxe van wagenparkbeheer en advies m.b.t. uw ‘eigen wagenpark’.

Minder valide mensen:
Omdat goede individuele mobiliteit op maat voor u van het grootste belang is voor de zelfstandigheid, het reiscomfort, de veiligheid en uw gezondheid. En, het op zoek gaan naar professionele specialistische hulp is lang niet altijd haalbaar in praktisch opzicht. Wij hebben daar begrip voor. Wij bieden de mogelijkheid om, indien nodig, samen met u vanuit huis alle zaken m.b.t. uw wensen en benodigdheden van uw mobiliteit te realiseren. Zo wordt ook voor u het kopen van een auto een ontspannen bezigheid zonder stress.

Alleenstaanden:
Omdat aanschaf en het gebruik van een auto meestal (op hypotheeklasten na) de grootste uitgaven zijn, is het logisch dat u daar extra goed naar wilt kijken. Temeer omdat u als alleenstaande vaak van één vast inkomen leeft en daardoor wellicht minder armslag heeft. Als u alleenstaand geworden bent doordat de partner is weggevallen en deze altijd de mobiliteit beheerde, dan is het van belang dat u als nabestaande partner goed en onafhankelijk geholpen kunt worden in het dan ontstane mobiliteitsprobleem. Wij bieden daarbij uitkomst op gepaste wijze.

Diegenen die voor het eerst een auto willen gaan kopen:
Omdat u veelal een onervaren en daardoor ‘kwetsbare’ koper bent en wij u bescherming bieden die helaas vaak noodzakelijk blijkt. Er zijn maar weinig mensen die zich echt bewust zijn van de werkelijke kosten die het autorijden met zich meebrengt. Zeker als u nog nooit eerder op reële basis hiermee geconfronteerd geworden bent. In de meeste gevallen zal het om relatief jonge kopers gaan die makkelijker beïnvloedbaar zijn. Doelstelling van alle partijen zou moeten zijn dat: “aanschaf van een auto voor iedereen een feest is en blijft”, ook op langere termijn. Helaas wijst de praktijk vaak anders uit! Een miskoop is zo gedaan, wij zouden dat jammer vinden omdat onze hulp maatwerk biedt en verrassingen voorkomt. Wij kunnen en willen u, als aspirant-koper, behoeden voor negatieve ervaringen en nare gevolgen.

Wij zijn voor elk budget bereikbaar, goed advies is snel terugverdiend!